עברית English Magyar

preface_header

Iratok

Palesztina-certifikat 1943-ból1. Certifikát

Fisch Tibor, Edit és Klára nevére
1943. május
A palesztinai kormányzat, ill. a főbiztos migrációs és statisztikai hivatalának előnyomtatott fejlécével készített, eredeti, fényképes beutazási engedély írógéppel kiállítva, eredeti aláírással. Hivatkozási száma: JUL/217/43. A posta visszaküldte az isztambuli feladónak.
Központi Cionista Levéltár, Jeruzsálem L15/8.

Schutzpass2. Védő útlevél (Schutzpass)

1944. április 29.
Különleges, pezsgőszínű, biztonsági mintás papíron nyomtatott, sorszámozott, fényképes igazolvány, írógéppel kiállítva, Carl Lutz aláírásával. Az igazolvány külföldi állampolgárok számára volt kibocsátható. A Benkő Imre név és aláírás, valamint a feleségre vonatkozó adat (szül. Balog Ida Anna) álnév. Az irat Teichmann Ernő és Schechter Franciska számára készült. Efra Agmon tulajdona.3. A csoportos útlevél első oldala

1944. július 29.
K70_368cs_9t_227Dosszié méretű, keményfedelű kötet, első oldalán németül és franciául gépelt szöveg:
„A Svájci Követség Idegenérdek Ügyosztálya felkéri az összes polgári és katonai hatóságot, hogy e csoportos útlevél jogosultjait szabadon és akadálytalanul áthaladni s átutazni engedje. Ügyosztályunk ajánlja minden hatóságnak és hivatalnoknak ezen személyek támogatását, védelmét, amennyiben ilyen kéréssel fordulnának a tisztelt hatóságokhoz.” Lutz aláírása mellé elhelyezték a követség piros viaszpecsétjét. A következő négy oldalt – a vízumok számára – üresen hagyták.

4. FÉNYKÉPEK A CSOPORTOS ÚTLEVÉLBŐL

1944. július 29.
K70_368cs_9t_180A fényképek méretére és minőségére nincs előírás. Nem készült mindenkiről önálló fénykép, eltérően az igazolványkép-formulától inkább közös felvételeket készítettek házaspárokról, szülőkkel gyerekkel, testvérekről, családokról. Gyakran régebbi fotókat vagy azokból kivágott, kicsinyített felvételeket ragasztottak a könyvbe. Az oldal szélén sorszám, a név és a születési év, az oldal másik szélén a fénykép szerepel. A képeken szereplő személyek:
Oblatt Lipót és neje, Gács Teri (sárga csillaggal).
Oberlander Lázár és felesége, Eszter, valamint a gyerekeik. A házaspárnak tíz gyereke volt. Az egyik fiút deportálták, ketten a Kasztrer-vonaton menekülhettek el, ezért nincsenek a képen. Az Oberlandergyerekek irataival három idegen gyereket (Aron és Josef Menczert, valamint egy Porges nevű fiút) úgy akartak megmenteni, hogy a fényképen is saját gyermekeik (Mór, Áron, Mihály, Sándor, Dávid, Magda és Jenő) közé állítottak őket.
Weiss Arthur a feleségével és Gábor fiával, valamint a cégtulajdonos apa, Weiss Gyula és neje,
Dr. Schweitzer József,
Mezei Rezső és neje látható.

5. A SVÁJCI VÉDLEVÉL HIVATALOS PÉLDÁNYA.

1944. október 23.
Védlevél mintaSárgás színű papíron, piros svájci címerpajzzsal, német és magyar nyelvű szöveggel nyomtatott, a svájci követség francia és angol nyelvű pecsétjével és az okmány hitelességét bizonyító aláírással ellátott irat. A külügyminisztérium példánya tartalmazza a védlevél formai követelményeit. A rágépelt szöveg a következő:
Az összes Magyar Hatóságok kezeihez! Jelen okirat valódiságának igazolásául: a./ vízjegy: vagy szélen japán betűalakok, vagy középen kerek vízjegy, b./ bélyegző: Légation De Suisse Budapest, lásd fent, vagy Schweizerische Gesandtschaft Budapest,. Színe: vörös, kék vagy vöröses kék, c./ sorszám: arabszám törve római szám törve 1944,. esetleg: a referens nevének1 vagy 2 kezdőbetűje. A svájci kereszt vagy vörös vagy fehér mezőnyben[így!].
Minden géppel van kitöltve, a sorszámozás némelykor kézírással. Levélpapír fehér vagy sárgás színben.
Magyar Országos Levéltár K 63-413 cs -43t – 371.

 
6. Énekelünk a vihar közepén

 

Felhivás

  

Double click to play music
Upsite.co.il Powered by בניית אתרים - אפסייט